Tag: hack

Tooltip bij horizontale menubalk verwijderen

Lastig Afhankelijk van het thema dat je gebruikt kan het gebeuren dat de horizontale menubalk een titelatribuut aangeeft, terwijl er eigenlijk helemaal geen is geactiveerd. Dit kan vooral hinderlijk zijn als je een subpagina wilt latenLees verder